Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Erasmus+  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

XVII Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.pl
"Inwestuję w przyszłość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda".

W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe z Redy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda realizują projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

"Inwestuję w przyszłość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda".

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 320 dzieci (166 dziewczynek i 154 chłopców), uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych z Redy, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów. Projekt ma zmniejszyć dysproporcje edukacyjne i rozwojowe wśród dzieci oraz rozwinąć ich zainteresowania i uzdolnienia. W tym celu przeprowadzonych będzie łącznie 2390 dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych, z czego 1950 godzin zajęć wyrównawczych:

•  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (510 godzin)
•  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (240 godzin)
•  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (490 godzin)
•  gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (530 godzin)
•  specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (180 godzin)

oraz 440 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia:

•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo (150 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie (30 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie (80 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie (30 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie (30 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych komputerowo (30 godzin)
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie (90 godzin)

Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku i będą trwały do końca maja 2012 roku.

Zajęcia dodatkowe realizowane są przez Wykonawcę, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i zatrudnił do prowadzenia zajęć nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje przewidziane w przepisach oświatowych. Podczas wszystkich zajęć dodatkowych wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które Gmina Miasto Reda zakupiła w ramach projektu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, do wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Rodzaje i liczba godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, w roku szkolnym 2011/2012, w klasach I-III szkół podstawowych:

Szkoła podstawowa nr 3

•  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin
•  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin
•  gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 270 godzin
•  specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 180 godzin
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo - 30 godzin
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie - 30 godzin
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie - 30 godzin
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie - 30 godzin
•  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych komputerowo - 30 godzin


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Więcej informacji na stronie:
Plik pdf - pobierzGimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2011