Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Erasmus+  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

XV Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.pl2017/2018


Składanie wniosku

1. Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej, którego rodzice złożą odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły - druk wniosku do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie.
2. Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września - druk rezygnacji do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie. W wyjątkowych przypadkach rodzice mogą wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji, jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego.
3. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, wpływ na klasyfikację i promowanie).

Zasady konstruowania grup na naukę języka kaszubskiego

1. Grupy, w których odbywa się nauka języka kaszubskiego w szkole podstawowej tworzy się na poziomie danej klasy z co najmniej 7 uczniów.
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, nauczanie organizuje się w grupach międzyklasowych. Grupa międzyklasowa tworzona z uczniów różnych klas nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w grupach klasowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.

Liczba godzin

ETAP I (klasy I - III SP)
- minimum 290 godzin w cyklu trzyletnim, tj. tygodniowo:
•  klasa I - 3 godziny
•  klasa II - 3 godziny
•  klasa III - 3 godziny

Ocenianie

Na I etapie nauki (klasy I - III) ocenianie prowadzone jest w formie opisowej. Przy ocenianiu brana jest pod uwagę aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie wycieczek i warsztatów odbywających się poza szkołą. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych.

2017/2018


Dokumenty do pobrania

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego>>  
Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka nauką języka kaszubskiego  

2017/2018
Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2018