Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Erasmus+  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

XVII Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.pl
Projekt "Europe - Go Green" na targach dobrych praktyk
Europejski Tydzień Młodzieży - debata "Jestem aktywny"

5 maja grupa naszych gimnazjalistów wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego, wzięła udział w spotkaniu młodzieży z całej Polski w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ wraz ze Stowarzyszeniem Morena w Gdańsku. Spotkanie odbyło się w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Podczas tego spotkania, w ramach targów dobrych praktyk, zaprezentowaliśmy nasz projekt, "Europe - Go Green!", w gronie projektów unijnych, które uzyskały miano "przykładu dobrych praktyk". Na naszym stoisku przedstawiliśmy liczne zdjęcia, reportaże oraz konkretne efekty dwuletniej pracy w postaci np. broszurek informacyjnych, ulotek, toreb ekologicznych. Kolorowe eksponaty budziły duże zainteresowanie, a my z przyjemnością dzieliliśmy się wrażeniami i doświadczeniami z projektu.

Podczas spotkania mieliśmy też okazję wysłuchać debaty, której tematem była sytuacja młodzieży na rynku pracy i jej uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Występujący w debacie m. in. Katarzyna Hall, była minister edukacji narodowej, Małgorzata Tokarz - kierownik projektu Grupy Tesco "Akademia dla Młodych" i Tomasz Bratek, dyrektor programu ERASMUS + przekonywali słuchającą młodzież, że odniesienie sukcesu w życiu zależy od rozwijania własnych pasji oraz od aktywnego i wytrwałego dążenia do stawianych sobie celów.

Udział w tym wydarzeniu był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Mieliśmy okazję przekonać się, jak istotna jest aktywność we własnym środowisku i uczestnictwo w różnych działaniach, które wychodzą poza ramy szkolnej edukacji i dają możliwość zdobywania ważnych w dorosłym życiu umiejętności społecznych, jak praca w zespole, komunikacja w językach obcych, czy sztuka autoprezentacji.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie: Paulina Kreft, Bartek Nowak, Patrycja Pawlik, Adriana Bieschke, Agnieszka Lademann.

Jedną z relacji z naszym udziałem można zobaczyć pod tym linkiem: http://pomorska.tv/informacje/materialy/nauka-i-szkolnictwo/postaw-na-mlodych

•  Galeria zdjęć: Europejski Tydzień Młodzieży - debata "Jestem aktywny"

Tekst: Iwona Nowicka
Zdjęcia: A. Lademann, Iwona NowickaProjekt "Europe - Go Green!" przykładem dobrej praktyki!

Międzynarodowy projekt ekologiczny "Europe - Go Green!" realizowany w naszym gimnazjum w latach 2012-2014 uzyskał w ocenie Narodowej Agencji programu Comenius status "przykładu dobrej praktyki".

Narodowa Agencja dokonuje oceny merytorycznej zakończonych projektów na podstawie raportów końcowych. Kryteria oceny to: innowacyjność, realizacja zaplanowanych celów, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli i na społeczność lokalną. W sposób szczególny ocenia się wagę podejmowanego tematu, nowatorstwo i pomysłowość w podjętych działaniach oraz stopień zaangażowania społeczności szkolnej i lokalnej w ich realizację. Sumując te kryteria, Narodowa Agencja włączyła nasz projekt w zaszczytne grono projektów wyróżnionych mianem "przykład dobrej praktyki".

Opiekunami dwuletniego projektu były panie: Urszula Obłuda, Barbara Borkowska, Iwona Nowicka, szkolny koordynator projektu. Działania projektowe były w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotacja dla naszej szkoły wyniosła 20.000 euro. W trakcie projektu 25 uczniów z naszego gimnazjum wzięło udział w jednym z czterech wyjazdów do krajów partnerskich. Zrealizowaliśmy bardzo wiele różnych działań, o których informacje zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej szkoły, Urzędu Miasta Redy, na naszym blogu oraz w mediach.

Jako "przykład dobrej praktyki" otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Targach Dobrych Praktyk, które odbędą się 05 maja b.r. w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Gdańsku.

Tekst: Iwona Nowicka


Zakończenie międzynarodowego projektu ekologicznego w Gimnazjum nr 2

W czerwcu zakończyliśmy w naszym gimnazjum dwuletni międzynarodowy projekt ekologiczny pod nazwą "Europe - Go Green", w ramach unijnego programu Comenius "Uczenie się przez całe życie". Na realizację projektu szkoła otrzymała dotację z funduszy UE w wysokości 20.000 euro. Brało w nim udział 5 szkół: - Europaschule Humboldt – Gymnasium z Gifhorn w Niemczech, Goethe Gymnasium z Burgas w Bułgarii, Liceo Statale "D. Cotugno” we włoskim mieście L’Aquila, Dumfries Academy w Dumfries w Szkocji oraz Gimnazjum nr 2 w Redzie.
Opiekunami projektu w naszej szkole były panie: U. Obłuda, B. Borkowska i I. Nowicka (szkolny koordynator projektu).
W ramach realizacji projektu w szkole przeprowadziliśmy liczne działania z udziałem wybranych uczniów, klas i całej społeczności szkolnej. Do takich działań należały m.in.:
- Szkolny Turniej Ekologiczny pod hasłem "Śmieci mniej - Ziemi lżej",
- szkolne badania ankietowe nt. śmieci domowych - ilości, rodzajów i zakresu segregacji,
- opracowania nt. odnawialnych źródeł energii,
- badania nad dzikimi wysypiskami w Redzie i okolicy.
W bieżącym roku szkolnym odbył się wielozadaniowy Szkolny Konkurs na Najlepszego Ekologa. Nagrodą główną był wyjazd na ostatnie spotkanie projektowe w Gifhorn. Wzięli w nim udział zdobywcy trzech pierwszych miejsc: I. Bartek Nowak (kl. I c), II. Paulina Kreft (I b), III. Roksana Avetisyan (III c) i Paulina Paczoska (II b).
W ciągu dwóch lat 25 uczniów naszego gimnazjum miało okazję uczestniczyć w jednym z czterech wyjazdów do partnerskich szkół.
Udział w międzynarodowym projekcie był niewątpliwie interesującym i bardzo pożytecznym doświadczeniem dla naszej szkoły. Uczestniczący w nim uczniowie mieli znakomitą okazję do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematyki ekologicznej, a także do nawiązania bliskich kontaktów z rówieśnikami z kilku krajów europejskich. Jednocześnie takie działania, jak turnieje i konkursy angażowały całą społeczność szkolną, co z pewnością w znacznym stopniu podniosło zarówno naszą świadomość ekologiczną, jak też poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej.
Informacje na temat projektu są dostępne na stronie szkoły oraz na naszym blogu: europe-go-green.blogstop.com

•  Galeria zdjęć: Zakończenie międzynarodowego projektu ekologicznego w Gimnazjum nr 2

Tekst i zdjęcia: Iwona Nowicka


Gimnazjaliści z wizytą w Gifhorn, Niemcy

W dniach 12 - 17 maja 2014 r. odbyło się piąte, ostatnie już spotkanie zespołów z pięciu szkół uczestniczących w projekcie ekologicznym "EUROPE GO GREEN", realizowanym w ramach unijnego programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie".
Gimnazjum nr 2 w Redzie reprezentowali uczestnicy projektu: Klaudia Stelmaszyk i Marta Plichta oraz zwycięzcy Szkolnego Konkursu Ekologicznego: Bartosz Nowak, Paulina Kreft, Paulina Paczoska, Roksana Avetisyan i Leszek Klebba oraz opiekunowie - dyr. Jan Skrobul, Urszula Obłuda, Iwona Nowicka, Barbara Borkowska.
Celem spotkania w Gifhorn było podsumowanie dwuletniej pracy nad projektem w uczestniczących w nim szkołach. Uczniowie z Dumfries (Szkocja), Burgas (Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), L`Aquila (Włochy) oraz z Redy (Polska) przedstawili przygotowane prezentacje podsumowujące działalność w każdej ze szkół. Już w trakcie spotkania w Gifhorn, pracując w międzynarodowych zespołach, młodzież zastanawiała się nad przyszłością ekologiczną świata i przygotowała na ten temat prezentacje multimedialne. Miłym akcentem było też wykonanie budek lęgowych dla ptaków z regionalnymi akcentami każdej ze szkół.
Oprócz spotkań roboczych, uczestnicy projektu mieli okazję poznać wiele niezwykle interesujących miejsc i atrakcji kraju gospodarzy. Poczynając od zwiedzania samego Gifhorn oraz Berlina, stolicy Niemiec, a następnie podczas wizyty w Wolfsburgu, stolicy jednego z najpopularniejszych samochodów świata, volkswagena, mogliśmy podziwiać urok zabytków, nowoczesnej architektury oraz najnowszych rozwiązań technologicznych w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością wizyta w niemieckim parlamencie, Bundestagu i rozwiązania pro - ekologiczne, które znalazły tam zastosowanie.
Pobyt w Gifhorn dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Pracując nad zadaniami ekologicznego projektu uczniowie mieli możliwość porównania sposobów rozwiązywania problemów środowiskowych w szkołach i miastach szkół partnerskich. Jednocześnie mieli okazję poznać codzienne życie i problemy swoich niemieckich gospodarzy, a mieszkając pod jednym dachem wraz z innymi uczestnikami projektu kształcić umiejętność porozumiewania się w j. angielskim.
Takie kontakty są dobrą lekcją tolerancji i otwartości na innych ludzi i inne kultury. Dzięki tym wszystkim aspektom, udział w projekcie stanowi znakomitą platformę integracyjną dla młodych ludzi z różnych krajów europejskich.

•  Galeria zdjęć: Gimnazjaliści z wizytą w Gifhorn, Niemcy

Tekst: Barbara Borkowska
Zdjęcia: Barbara BorkowskaGimnazjaliści z wizytą w Szkocji

W dniach 18.01. - 24.01. w szkockim mieście Dumfries (Wielka Brytania) odbyło się czwarte już spotkanie zespołów z pięciu szkół uczestniczących w projekcie ekologicznym "EUROPE GO GREEN", realizowanym w ramach unijnego programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie".
Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Patryk Buć, Antoni Kreft, Oskar Patocki, Maciej Renusch i Piotr Trębicki oraz opiekunowie - Urszula Obłuda, Iwona Nowicka i Barbara Borkowska. Celem spotkania grup ze szkół w Dumfries, Burgas (Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), L`Aquila (Włochy) oraz Redy było przedstawienie działań projektowych, jakie odbywały się w każdej ze szkół w ciągu ostatnich miesięcy. Podczas sesji roboczych w Szkocji uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające bieżące działania projektowe. Istotnym elementem prezentacji było omówienie wypracowanych dotychczas rezultatów i korzyści osiągniętych z realizacji projektu.
W nawiązaniu do lokalnych aspektów i problemów dotyczących środowiska naturalnego, odbyły się warsztaty projektowe, których tematem była powódź. Mieszkańcy Dumfries często narażeni są na zalewanie ulic miasta przez płynącą przez centrum rzekę Nith. Jest to temat bardzo aktualny i szeroko opracowywany przez grupę ze Szkocji.
Oprócz spotkań roboczych, uczestnicy projektu mieli okazję poznać wiele niezwykle interesujących miejsc i atrakcji kraju gospodarzy. Podczas wizyty w Edynburgu, stolicy Szkocji, mogliśmy podziwiać piękno surowej, kamiennej architektury królewskiego zamku i edynburskiej Starówki. W Glasgow, w pięknie zaaranżowanym Muzeum Motoryzacji obejrzeliśmy historyczne modele tramwajów miejskich, samochodów, wozów strażackich, wagonów metra, a wizyta w Centrum Nauki i Techniki przeniosła nas w świat najnowszych technologii i praktycznych zastosowań wynalazków z obszaru nauk przyrodniczych. Odwiedziliśmy też New Lanark - zachowane w oryginalnym kształcie XIX-wieczne osiedle powstałe wokół przędzalni bawełny. Obecnie jest ono dużym skansenem, w którym zwiedzający mogą zapoznać się z warunkami życia i pracy rodzin robotniczych w czasie rozkwitu przemysłu fabrycznego.
W związku z przypadającym podczas naszego pobytu Dniem Roberta Burnsa (najwybitniejszy narodowy poeta szkocki), nasi gospodarze zorganizowali naukę szkockich tańców, które mogliśmy zatańczyć po uroczystej kolacji ze szkockimi specjałami (tradycyjne danie na kolację Burnsa to: haggis, puree z ziemniaków i puree z gotowanej brukwi). Atmosfera podczas tego spotkania była bardzo radosna, a rodzice, nauczyciele i uczniowie w tradycyjnych szkockich strojach – kiltach, zrobili ogromne wrażenie na uczestnikach projektu.
Pobyt w Dumfries dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Pracując nad zadaniami ekologicznego projektu uczniowie mieli możliwość porównania sposobów rozwiązywania problemów środowiskowych w szkołach i miastach szkół partnerskich. Jednocześnie mieli okazję poznać codzienne życie i problemy swoich szkockich gospodarzy, a także – co bardzo ważne – kształcić umiejętność porozumiewania się w j. angielskim. Takie kontakty są dobrą lekcją tolerancji i otwartości na innych ludzi i inne kultury. Dzięki tym wszystkim aspektom, udział w projekcie stanowi znakomitą platformę integracyjną dla młodych ludzi z różnych krajów europejskich.

•  Galeria zdjęć: Gimnazjaliści z wizytą w Szkocji

Tekst: Barbara Borkowska
Zdjęcia: Barbara Borkowska, Iwona NowickaEkologiczny Comenius - spotkanie w Burgas

W dniach 7 - 14 września b.r. w Burgas (Bułgaria) odbyło się trzecie już spotkanie delegacji z pięciu szkół uczestniczących w projekcie ekologicznym „EUROPE GO GREEN”, realizowanym w ramach unijnego programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie". W wyjeździe uczestniczyło 5 uczennic z Gimnazjum nr 2 w Redzie wraz opiekunami: dyr. J. Skrobulem, U. Obłudą, I. Nowicką i B. Borkowską.
Najważniejszym celem spotkania grup ze szkół w Burgas (Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), L`Aquila (Włochy), Dumfries (Szkocja, Wielka Brytania) oraz Redy było przedstawienie tzw. "małych rozwiązań", czyli pomysłów na to, co należy robić, aby oszczędzać energię, wodę, ograniczyć i selekcjonować odpady. Oprócz tego, delegacje zaprezentowały działania projektowe, jakie odbywały się w szkołach od czasu spotkania w L`Aquili w marcu br. (Nasza redzka grupa zajmuje się bardzo aktualnym w Polsce "problemem śmieciowym" - tzn. kwestią segregacji odpadów.)
Program spotkania przewidywał zapoznanie uczestników z okolicami miasta Burgas istotnymi z punktu widzenia problematyki projektu. Podczas wspólnych wyjazdów mieliśmy okazję zobaczyć dwa przepiękne miasta –Sozopol i Nessebar – atrakcje turystyczne w okolicy Burgas. Jak wiadomo, Bułgaria jest jednym z bardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów Europy. W związku z tym, boryka się również z problemami ekologicznymi z powodu dużej ilości turystów. Zaśmiecone plaże i ulice, zwiększona ilość energii elektrycznej i wody dla hoteli, a także, co ostatnio bardzo istotne, dewastacja krajobrazu, to najistotniejsze problemy do rozwiązania. Nad tymi zagadnieniami w czterech mieszanych zespołach pracowali uczestnicy projektu, dokumentując swoje spostrzeżenia sesjami fotograficznymi, plakatami a także prezentacjami typu "flash mob".
Nie tylko turystyka, ale również ochrona ptaków i zwierząt jest istotna dla Bułgarów. Mieliśmy okazję zobaczyć Rezerwat Przyrody "PODA" położony na południe od Burgas. To właśnie tam nocuje nasz bocian "Stefek" podczas podróży do Afryki na zimę. Podczas jesiennych przelotów można tam zaobserwować tysiące różnych ptaków, stada białych i czarnych bocianów, majestatyczne pelikany, dumne perkozy oraz groźnie wyglądające orły i sokoły.
Ważną częścią wizyty było poznanie miasta, w którym odbyło się spotkanie. Burgas jest średniej wielkości miastem, liczy ok. 200 tys. mieszkańców, położonym we wschodniej części kraju nad Zatoką Burgaską należącą do Morza Czarnego. Obecnie jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, turystycznym, przemysłowym i rybackim. W centrum miasta znajduje się obszerny park (Sea Park), w którym stoi pomnik Adama Mickiewicza, który spędził w tym mieście kilka miesięcy u schyłku życia. Co ciekawe, imieniem polskiego poety nazwana została także jedna z ulic w centrum miasta.
Wizyta w Burgas to okazja do przyjrzenia się Bułgarii z bliska. Podczas oficjalnego rozpoczęcia spotkania uczniowie bułgarscy zaprezentowali się w pięknym, żywiołowym tańcu ludowym i przygotowali "bułgarski stół" z licznymi tradycyjnymi wypiekami i potrawami kuchni bułgarskiej. Pobyt w Burgas i duża ilość wspólnych zajęć był dla wszystkich uczestników znakomitą okazją do wzajemnego poznania się i nawiązania bliskich, przyjaznych kontaktów. Prezentacje i wyniki prac przedstawiane przez kolejne grupy dawały wszystkim nie tylko dużo radości, ale stanowiły też bogate źródło inspiracji w postrzeganiu podejmowanych w projekcie zagadnień.
Dla uczennic naszego gimnazjum udział w tym spotkaniu i w całym projekcie jest świetną okazją do podnoszenia umiejętności posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza j. angielskim. Jednocześnie, poznawanie obcych kultur i tradycji innych narodów jest dobrą lekcją tolerancji i otwartości na innych ludzi. Pobyt w Burgas pozostawił w nas wszystkich niezapomniane wrażenia, w szczególności związane z serdeczną gościnnością bułgarskich nauczycieli i uczniów.

•  Galeria zdjęć: Ekologiczny Comenius - spotkanie w Burgas

Tekst: Barbara Borkowska
Zdjęcia: Barbara Borkowska, Iwona Nowicka"Śmieci mniej - Ziemi lżej" - zabawa na ekologiczną nutę

W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, 21 maja w Gimnazjum nr 2 odbył się szkolny turniej ekologiczny pod hasłem: "Śmieci mniej - Ziemi lżej". Wszystkie klasy zmagały się w konkurencjach, których myślą przewodnią było poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie problematyki związanej z ochroną środowiska.
Jednym z elementów konkursowych była przeprowadzona wcześniej zbiórka makulatury oraz test wiedzy ekologicznej. Wśród zadań turniejowych znalazły się takie, jak:

•  Przygotowanie prezentacji nt. sposobów wytwarzania, wykorzystania, zużycia i przetworzenia określonego odpadu, np. butelki szklanej, stalowego garnka, leków, resztek farb, itp.
•  "Śmieciowy pokaz mody", czyli zaprezentowanie kreacji wykonanych w całości z materiałów odpadowych.
•  Wykonanie hasła o tematyce proekologicznej w postaci wiersza lub piosenki.
Zarówno w pokazie mody, jak w prezentacji "zielonych"haseł klasy wykazały się dużą pomysłowością i poczuciem humoru.

Turniej zakończyły zmagania sportowe w konkurencjach nawiązujących do głównej tematyki, m.in. hokejowy slalom między plastikowymi butelkami czy zbijanie butelkowych "kręgli".

Zaciętą rywalizację wygrała klasa IIc, która w nagrodę otrzymała okolicznościowy tort. Drugie miejsce wywalczyła kl. IIa, a trzecie - Ic.

Turnieje szkolne należą do wieloletnich tradycji naszej szkoły. Spełniają nie tylko ważną rolę edukacyjną, ale też stanowią zawsze znakomitą okazję do świetnej zabawy i pełnej zaangażowania rywalizacji.

Tegoroczny turniej ekologiczny przygotowały: U. Obłuda, B. Borkowska, L. Skrobul, I. Nowicka. Był on elementem projektu "Europe Go Green" realizowanego w naszej szkole w międzynarodowej współpracy w ramach unijnego programu Comenius - Uczenie się przez całe życie.

•  Galeria zdjęć: "Śmieci mniej - Ziemi lżej" - zabawa na ekologiczną nutę

Tekst i zdjęcia: Iwona Nowicka


Międzynarodowy projekt Comenius w Gimnazjum nr 2 - spotkanie dla rodziców

17 kwietnia odbyło się spotkanie, podczas którego rodzice naszych gimnazjalistów mogli zapoznać się z informacją dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu ekologicznego "Europe Go Green" w naszej szkole.

Projekt, nad którym pracujemy wraz ze szkołami z Bułgarii, Szkocji, Włoch i Niemiec, jest elementem unijnego programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"

W przedstawionej prezentacji rodzice zostali poinformowani o:
•  celach i harmonogramie projektu;
•  uczniach i nauczycielach biorących udział w projekcie;
•  zadaniach realizowanych przez uczniów naszego gimnazjum oraz przez zespoły ze szkół partnerskich;
•  przebiegu pierwszych spotkań: w Redzie (w listopadzie 2012r.) i w L'Aquili (Włochy), w marcu b.r.


Tekst: Iwona Nowicka


Gimnazjaliści z Redy z wizytą we włoskiej L'Aquili

W dniach 17-24 marca osiem uczennic z redzkiego Gimnazjum nr 2 pod opieką U. Obłudy, M. Szreder i I. Nowickiej wzięło udział w wyjeździe do L'Aquili we Włoszech. Było to drugie spotkanie delegacji pięciu szkół uczestniczących w międzynarodowym projekcie ekologicznym "Europe Go Green", realizowanym w ramach unijnego programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie".
Celem spotkania grup z L'Aquili, Burgas (Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), Dumfries (Szkocja, Wielka Brytania) oraz Redy było przedstawienie przygotowanych w szkołach plakatów i prezentacji multimedialnych dotyczących kwestii ekologicznych, jakimi każda ze szkół zajmuje się w projekcie. Jednym ze wspólnych zagadnień są sposoby na oszczędzanie energii oraz kształtowanie proekologicznych zachowań w najbliższym otoczeniu - w szkole, we własnych domach, w środowisku lokalnym. Oprócz tego, każda ze szkół zajmuje się problemami specyficznymi dla własnego miasta lub kraju.
Uczniowie włoscy obecnie najwięcej czasu poświęcili na zbadanie problemu najważniejszego dla ich miasta - oczyszczenie miasta z gruzów i zabezpieczenie budynków po tragicznym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło L'Aquilę 6 kwietnia 2009r. Grupa szkocka analizuje możliwości wykorzystania energii pływów wodnych, a uczniowie z Bułgarii badają sposoby wykorzystania zasobów wodnych wokół Burgas. Grupa niemiecka zainteresowała się najnowszymi technologiami w samochodach napędzanych prądem elektrycznym, a zespół z Redy zajmuje się bardzo aktualnym w Polsce "problemem śmieciowym" - tzn. kwestią segregacji odpadów.
Prezentacja uzyskanych wyników badań pozwala na dzielenie się informacjami i doświadczeniami w zakresie działań proekologicznych w poszczególnych szkołach, środowiskach lokalnych i krajach.
Ważną częścią wizyty było poznanie miasta, w którym odbyło się spotkanie. L'Aquila to stolica górzystego regionu Abruzji, niemal 70-tysięczne miasto, które 6 kwietnia 2009r. uległo ogromnym zniszczeniom w wyniku potężnego trzęsienia ziemi. Było to tragiczne wydarzenie, w którym zginęło ponad 300 osób, a tysiące mieszkańców pozbawione zostały dachu nad głową i miejsc pracy. Do tej pory średniowieczne centrum L'Aquili jest obszarem bez życia - odbudowa i restauracja bardzo starych, zabytkowych budynków jest ogromnie trudnym i kosztownym zadaniem. Problemy związane z odgruzowaniem miasta i zabezpieczeniem budynków oraz koncepcje jego odbudowy i rewitalizacji są obecnie najważniejszymi kwestiami do rozwiązania w L'Aquili.
Oprócz działań ściśle związanych z projektem, uczestnicząca w nim młodzież brała udział w licznych zajęciach integracyjnych, jak: wycieczka do Rzymu, wycieczki w mieście i okolicy, gry sportowe, zajęcia szkolne, wspólny wieczór "we włoskim stylu" przygotowany przez włoskich uczniów i ich rodziny. Zwiedzaliśmy m.in. wytwórnię czekolady, w której mogliśmy zobaczyć kolejne etapy powstawania czekoladowych pyszności. Oprócz obowiązkowej degustacji, niektórzy mieli nawet okazję spróbować swoich umiejętności przy taśmie produkcyjnej. Krótki wyjazd do Rzymu pozwolił zachwycić się wspaniałościami "Wiecznego Miasta", ale też pozostawił niedosyt i chęć powrotu.
Goszcząc w L'Aquili, uczestnicy projektu mogli zapoznać się z trudnościami i zagrożeniami związanymi z życiem na górzystym i sejsmicznym obszarze. Jednocześnie, mieszkając w domach włoskich uczniów, poznawali ich codzienne życie, zainteresowania, relacje rodzinne.
Udział w takiej wizycie jest dla młodych ludzi wspaniałą lekcją otwartości i wrażliwości, okazją do poznawania innych kultur i tradycji, a także do uświadomienia sobie problemów, jakie dotykają ludzi w innych częściach Europy. Pobyt w gościnnej L'Aquili dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

•  Galeria zdjęć: Gimnazjaliści z Redy z wizytą we włoskiej L'Aquili


Tekst: Iwona Nowicka
Zdjęcia: Mariola Szreder i Iwona Nowicka

2012/2013

Międzynarodowy projekt ekologiczny

W dniach od 12 do 18 listopada 2012r. w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu szkół biorących udział w międzynarodowym projekcie pod nazwą "Europe - Go Green". Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu "Uczenie się przez całe życie" - Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Oprócz naszej szkoły, uczestnikami projektu są szkoły z Niemiec (Gifhorn), Bułgarii (Burgas), Włoch (Aquila) i Wielkiej Brytanii (Dumfries, Szkocja).

Głównym celem projektu jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna - podniesienie świadomości dotyczącej problematyki środowiska wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i innych zainteresowanych osób. Projekt ma charakter badawczy; będziemy się w nim koncentrować na takich zagadnieniach, jak: wytwarzanie, recykling i utylizacja śmieci; sposoby oszczędzania energii; zanieczyszczenie wody; gatunki zagrożone w ekosystemach wodnych; odnawialne źródła energii. Podejmowane działania będą nastawione na badanie różnorodnych aspektów lokalnych i regionalnych, następnie wyniki badań w szkołach będą porównywane, a wnioski posłużą sformułowaniu propozycji praktycznych rozwiązań zaobserwowanych problemów.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata - do 2014r. W harmonogramie przewidziano szereg działań angażujących nie tylko uczniów uczestniczących w nim szkół, ale też różne podmioty społeczne i instytucje w środowisku lokalnym i regionach szkół.
Spotkanie w naszej szkole było pierwszym wspólnym działaniem, dającym początek dalszej współpracy. Każdą z zagranicznych szkół reprezentował zespół dwóch nauczycieli i pięciu uczniów. Na tygodniowy program wizyty złożyły się spotkania o charakterze roboczym w gronie nauczycieli i uczniów pracujących nad projektem, wizyta w Urzędzie Miasta Redy - spotkanie z burmistrzem i wiceburmistrz miasta, Panem Krzysztofem Krzemińskim i Panią Teresą Kanią, oraz wyjazdy edukacyjne związane tematycznie z celami projektu. Wśród tych ostatnich znalazły się:
- wykład i zajęcia praktyczne nt. odnawialnych źródeł energii, zorganizowane przez przedstawicieli Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice Gdańskiej;
- wizyta w zakładzie oczyszczania ścieków w Dębogórzu oraz na wysypisku śmieci w Łężycach w celu zapoznania się z nowoczesnymi metodami i technologiami oczyszczania i utylizacji ścieków i odpadów komunalnych;
- wizyta w helskim fokarium, jako przyczynek do badań nad działaniami w zakresie ochrony wód Bałtyku.

Niezależnie od realizacji celów edukacyjnych projektu, wszystkie punkty programu dawały uczestnikom okazję do wzajemnego poznawania się i nawiązywania bliższych więzi. Uczniowie z zagranicznych szkół przez tydzień korzystali z gościny rodzin naszych gimnazjalistów, dzięki czemu mogli bliżej poznać realia polskiego życia. Podczas "Wieczoru Polskiego" nasi goście mieli okazję spróbować różnorodnych dań typowych dla kuchni polskiej, przygotowanych w domach naszych uczniów.
Wszyscy goście byli zachwyceni polską gościnnością, otwartością i życzliwością. Dla naszych uczniów był to bardzo intensywny i pracowity tydzień, pełen niezwykłych wrażeń. Uczniowie i ich rodzice bardzo zżyli się ze "swoimi" Szkotami, Bułgarami, Włochami i Niemcami. Już teraz niecierpliwie oczekują na spotkania z nimi podczas kolejnych wyjazdów projektowych.
Taki bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów jest dla naszej młodzieży najlepszym źródłem motywacji do uczenia się języków obcych i jest to niewątpliwie ogromna "wartość dodana"tego działania. Jako projekt objęty patronatem unijnego programu Comenius, projekt "Europe - Go Green" jest dotowany ze środków Unii Europejskiej. Na realizację całości działań nasze gimnazjum otrzymało 20 tys. euro.
Opiekunami projektu w naszej szkole są: p.Urszula Obłuda, p.Barbara Borkowska, p.Iwona Nowicka (szkolny koordynator projektu).


•  Galeria zdjęć: Międzynarodowy projekt ekologiczny

Tekst: Iwona Nowicka
Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2011