Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Erasmus+  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

XV Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.plHistoria w pigułce

Po zakończeniu II wojny światowej na Ziemiach Odzyskanych Zachodnich i Północnych sytuacja szkolnictwa była szczególnie trudna. Wiele wysiłku należało włożyć, aby ziemie te zaludnić, zagospodarować i zintegrować powstałe tam środowisko społeczne.

W latach 1945 - 1962 placówka działała w starym obiekcie. Budynek był częściowo podpiwniczony, posiadał parter i poddasze. Na parterze znajdowały się dwie izby lekcyjne o powierzchni 55 metrów kwadratowych. Na poddaszu utworzono dwa dodatkowe pomieszczenia o powierzchni 25 metrów kwadratowych do celów nauczania i obok nich pomieszczenie o powierzchni około 15 metrów kwadratowych, które służyło jako kancelaria szkoły, pokój nauczycielski i składzik pomocy dydaktycznych.

Do roku 1962 powierzchnia izb do zajęć dydaktycznych wynosiła około 160 metrów kwadratowych, a ogólna powierzchnia użytkowa budynku obejmowała około 200 metrów kwadratowych.

Od roku 1958 do 1962 trwały prace przy budowie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Opracowaniem projektu budowy zajął się mgr inż. Eugeniusz Wojciechowski, wykonawcą firma Miasto Projekt z Gdańska. Uroczystego otwarcia budynku dokonano 3 września 1962 roku. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście, przedstawiciele władz szkolnych, partyjnych, samorządowych, Komitet Rodzicielski, Komitet Budowy Szkoły oraz przedstawiciele wykonawców budowy.

Otwarcie szkoły

Nowy budynek liczył 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, która była jednocześnie jadalnią. Szkoła dysponowała także gabinetem lekarskim i stomatologicznym. Umożliwiało to systematyczną opiekę lekarską nad uczniami w ustalonych dniach.

25 września 1970 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie imię Stefana Żeromskiego. Od tego czasu co roku organizowano uroczystości związane z życiem i twórczością patrona.

Tablica pamiątkowa

27 listopada 1972 roku odbyła sie uroczystość, w czasie której wręczono szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Zakład Opiekuńczy - Zakłady Gumowe im. M. Buczka w Redzie. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście z Wydziału Oświaty, przedstawiciele "Spółki Wodnej", "Straży Pożarnej", Kółka Rolniczego, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Redzie.

Po uroczystym przemówieniu Kierownika Szkoły nastąpiło przekazanie sztandaru delegacji klas VII.

Sztandar

Dużym osiągnięciem polepszającym warunki materialne placówki było dobudowanie nowego segmentu do budynku już istniejącego. Do nowego obiektu przeniesiono klasy nauczania początkowego i klas "0". Nowe skrzydło oddano do użytku 10 listopada 1994 roku. Szkola powiększyła się o 5 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz o węzeł sanitarny.

Otwarcie nowego segmentu

Dnia 1 września 1999 roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświaty w całym kraju, rozpoczęliśmy rok szkolny jako Zespole Szkół nr 3. W skład zepołu wchodziła Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2. Dyrekcja szkoły nie zmieniła się. Dyrektorem był mgr Jan Skrobul, a zastępcą mgr Łucja Sadowska. W taki sposób funkcjonowaliśmy przez dwa lata . Rok szkolny 2000/2001 był ostatnim rokiem funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3. Na rozpoczęciu roku szkolnego 2000/2001 swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Redy: Antoni Jaks.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2001 r. Zespół Szkół nr 3 w Redzie przestał istnieć. W jego miejsce powstały dwie odrębne placówki Szkoła Podstawowa nr 3, w której funkcję dyrektora pełnił mgr Jan Skrobul oraz Gimnazjum nr 2, w którym funkcję dyrektora objęła mgr Teresa Kania.

1 września 2005 r. ponownie, decyzją władz miasta Redy, połączono wspomniane wcześniej szkoły i powstał Zespół Szkół nr 2, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 2. Funkcję dyrektora sprawuje mgr Jan Skrobul. Zespół posiada dwie Panie wice dyrektor: mgr Łucję Sadowską (odpowiedzialną za Szkołę Podstawową nr 3) i mgr Teresę Kanię (odpowiedzialną za Gimnazjum nr 2).

Szkoła nasza cały czas się rozwija, a co najważniejsze stale się modernizuje. W czasie minionych wakacji wymienione zostały okna we wszystkich salach lekcyjnych na terenie gimnazjum a także na jego górnym holu.

W chwili obecnej posiadamy jedną pracownię informatyczną na terenie szkoły podstawowej. Pracowania oparta jest o komputery typu IBM PC wyposażone w system operacyjny Windows XP Professional. Na terenie gimnazjum oczekujemy na nową pracownię również opartą o architekturę IBM PC. Do tej pory mieliśmy pracownię informatyczną z komputerami typu Macintosh. W oczekiwaniu na nową pracownię gimnazjaliści mają zajęcia w pracowni komputerowej na terenie szkoły podstawowej.

Posiadamy również bibliotekę z czytelnią, dwie sale gimnastyczne, boisko szkolne, świetlicę, stołówkę. Systematycznie, na miarę możliwości finansowych, poszerzamy bazę pomocy dydaktycznych.

Jednak, co najważniejsze, posiadamy wysoko wykwalifikowaną i dobrą kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele są przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Mimo tego wszyscy nadal rozwiajamy się kształcąc się na kursach bądź studiach podyplomowych, zdobywając nowe umiejętności lub poszerzając wcześniej zdobytą wiedzę.Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2007