Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Erasmus+  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

XV Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.pl
Firma Wolters Kluwer, która wykupiła Progmana, w czasie wakacji tworzyła dziennik od nowa. Niestety nie zdążyła na czas i wiele rzeczy nadal nie działa. Na przykład zapowiadane Sprawdziany nie są widoczne dla Rodziców i Uczniów. Proszę natomiast pamiętać, że żaden z nauczycieli nie wpisuje sprawdzianu, pracy klasowej bez poinformowania o tym uczniów.
Odpowiedź firmy w sprawie Sprawdzianów jest następująca: "Rzeczywiście to jest błąd systemu, że sprawdziany na panelu rodzica i ucznia nie są chwilowo widoczne. Pracujemy już nad usunięciem tego błędu."
Bywają również dni, godziny, gdzie korzystanie z dziennika jest bardzo utrudnione. Zarówno dla Rodziców, jak i Nauczycieli.
My ze swojej strony możemy jedynie przeprosić za firmę tworzącą dziennik, ale nie mamy wpływu na tempo wprowadzania zmian.

Elżbieta RybarczykDziennik elektroniczny


W przypadku braku danych do logowania proszę kontaktować się z wychowawcą danej klasy. Nie ma możliwości otrzymania tych danych przez wiadomości e-mail.

Elżbieta RybarczykUwaga: Firma Progman zmieniła adres dziennika elektronicznego. Od dnia 14.01.2013r. obowiązuje następujący adres: https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx
W przypadku wyświetlania informacji o nieaktualnym certyfikacie, proszę dodać certyfikat do wyjątków w przeglądarce internetowej.


Elżbieta RybarczykDane do logowania do dziennika elektronicznego Rodzice otrzymają na pierwszych zebraniach z Wychowawcami klas. Dane z poprzedniego roku szkolnego są danymi nadal obowiązującymi. Jeśli na kartkach od Wychowawców, w miejscu hasła, pojawi się puste pole, oznacza to, że Rodzic zmienił już hasło systemowe na swoje własne.

Nazwa szkoły do wpisania w formularzu, to: zs2_reda

Instrukcja dla Rodziców w formacie pdf tutaj>>

Do korzystania z dziennika potrzebna jest przeglądarka internetowa:
- Internet Explorer 8 lub nowszy
- Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza
- Opera 10.0 lub nowszaElżbieta RybarczykGwiazdki na wydrukach ocen


Wyjaśnienie symbolu gwiazdki znajduje się na dole kartki z ocenami. Jeżeli przy ocenie znajduje się ten symbol oznacza to, że ocena nie liczy się do średniej.
Program, z którego korzysta szkoła, daje możliwość wyliczania średniej arytmetycznej i średniej ważonej ocen z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel nie musi korzystać z tej opcji programu, gdyż ocen semestralnych lub końcoworocznych z przedmiotów nie wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. Jeżeli nauczyciel nie chce korzystać również z wyliczania średniej ważonej to nie zaznacza opcji wyliczania średniej z ocen cząstkowych. Wtedy na wydruku pojawia się symbol gwiazdki przy ocenie. W żadnym wypadku nie oznacza to, że dana ocena nie ma znaczenia. Oznacza to tylko i wyłącznie fakt, że nauczyciel nie chce, by program wyliczał wcześniej wspomniane średnie z ocen cząstkowych.

Elżbieta Rybarczykdziennik elektroniczny
Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2011